hyppii

suomi-englanti sanakirja

hyppii englanniksi

  1. (infl of)