heittoase

suomi-englanti sanakirja

heittoase englanniksi

  1. throw stick, throwing stick

  1. missile, throwing weapon