heating

suomi-englanti sanakirja

heating englannista suomeksi

 1. kuumeneminen

 2. lämmitys

 1. Substantiivi

 2. lämmitys, lämmitysjärjestelmä

 3. lämmittäminen, kuumennus

 4. lämmittävä

 5. Verbi

heating englanniksi

 1. A system that raises the temperature of a room or building. Compare heater.

 2. (ux)

 3. The act of making something hot.

 4. Causing heat.

 5. (present participle of)