haughty

suomi-englanti sanakirja

haughty englannista suomeksi

  1. mahtaileva, kopea

  1. mahtaileva, ylimielinen, koppava, kopea

haughty englanniksi

  1. Conveying in demeanour the assumption of superiority; disdainful, supercilious.

  2. (quote-book).