hairpiece

suomi-englanti sanakirja

hairpiece englannista suomeksi

  1. tekotukka, peruukki, hiuslisäke

  1. Substantiivi

  2. tekotukka, peruukki

hairpiece englanniksi

  1. A false substitute for a person's hair; a toupee or wig.