grouping

suomi-englanti sanakirja

grouping englannista suomeksi

  1. ryhmitys, ryhmittely

  2. ryhmittymä

  3. jaottelu

  1. Substantiivi

  2. kasa

  3. Verbi

grouping englanniksi

  1. A collection of things or people united as a group.

  2. The action of the verb to group.

  3. grouping|Shot grouping.

  4. (present participle of)