grading

suomi-englanti sanakirja

grading englannista suomeksi

  1. tasoittaminen, tasoitus

  2. lajittelu, luokittelu

  3. arvostelu

  1. Verbi

  2. Substantiivi

grading englanniksi

  1. (infl of)

  2. A rank or grade.

  3. (quote-book)

  4. {{quote-text|en|year=2003|author=Peter Jarvis; Colin Griffin|title=Adult and Continuing Education: Liberal adult education (part 1)

  5. Gradation.