fysiatri

suomi-englanti sanakirja

fysiatri englanniksi

  1. physiatrist