fraktioida

suomi-englanti sanakirja

fraktioida englanniksi

  1. to fraction (gloss)