fluctuating

suomi-englanti sanakirja

fluctuating englannista suomeksi

  1. epävakaa, vaihteleva

  1. Verbi

  2. Substantiivi

fluctuating englanniksi

  1. (present participle of)

  2. A fluctuation.