flowable

suomi-englanti sanakirja

flowable englanniksi

  1. That is able to flow.