floodlight

suomi-englanti sanakirja

floodlight englannista suomeksi

  1. valonheitin

  2. valaista valonheittimin

  1. Substantiivi

  2. valonheitin

  3. kenttävalaistus

  4. Verbi

floodlight englanniksi

  1. A projector of a bright beam of light for use in theatres and studios; a flood

  2. Powerful artificial illumination with a broad beam, especially in a series of units on pylons used to illuminate a sports ground.

  3. To enlighten or illuminate with floodlight(s).