filled

suomi-englanti sanakirja

filled englannista suomeksi

  1. toimitettu

  2. täysi

  3. täynnä

  1. Verbi

filled englanniksi

  1. That is now full.

  2. (en-past of).

  3. (quote-journal)