fahrenheitaste

suomi-englanti sanakirja

fahrenheitaste englanniksi

  1. Fahrenheit (one degree on the Fahrenheit temperature scale)