exertion

suomi-englanti sanakirja

exertion englannista suomeksi

  1. ponnistus

  1. Substantiivi

  2. ponnistus

exertion englanniksi

  1. An expenditure of physical or mental effort.