exasperating

suomi-englanti sanakirja

exasperating englannista suomeksi

  1. lisäävä, pahentava

  2. ärsyttävä

  1. Verbi

exasperating englanniksi

  1. (present participle of)

  2. That exasperates, infuriates, annoys or irritates