etu-

suomi-englanti sanakirja

etu- englanniksi

  1. anterior

  2. forward

  3. fore

  4. frontal

  5. front

  6. frontally

  1. front, fore-