erityisen

suomi-englanti sanakirja

erityisen englanniksi

  1. inordinately

  2. super

  3. especially, specially

  4. peculiarly

  5. extra

  6. whacking

  1. (fi-form of)

  2. extra (to an extraordinary degree).

  3. (ux)