erityis-

suomi-englanti sanakirja

erityis- englanniksi

  1. special

  2. ad hoc

  3. apart

  1. special