entwist

suomi-englanti sanakirja

entwist englanniksi

  1. To twist or wreathe around; entwine.