ensi-ilta

suomi-englanti sanakirja

ensi-ilta englanniksi

  1. opening night

  2. premiere

  1. (theatre, concert, film) premiere.