employed

suomi-englanti sanakirja

employed englannista suomeksi

  1. työllistetty, työllistynyt

  2. käytössä, käytössä oleva

  1. käytetty

  2. työllistetty

  3. Verbi

employed englanniksi

  1. In a job; working.

  2. Used; use.

  3. (en-past of)