empiria

suomi-englanti sanakirja

empiria englanniksi

  1. (l) (gloss)

  2. empiricism