emakko

suomi-englanti sanakirja

emakko englanniksi

  1. sow

  1. sow (female pig)