elitismi

suomi-englanti sanakirja

elitismi englanniksi

  1. elitism

  1. elitism

  2. (monikko) it|elitismo