eliitti

suomi-englanti sanakirja

eliitti englanniksi

  1. pick

  2. elite, elite group

  1. elite