eksentrisyys

suomi-englanti sanakirja

eksentrisyys englanniksi

  1. crotchetiness

  1. eccentricity