ekobetonoida

suomi-englanti sanakirja

ekobetonoida englanniksi

  1. to build something out of (m)