ehdotus

suomi-englanti sanakirja

ehdotus englanniksi

  1. offer

  2. proposition, suggestion

  3. proposal

  4. entry

  1. suggestion

  2. proposal