efesolaiskirje

suomi-englanti sanakirja

efesolaiskirje englanniksi

  1. Epistle to the Ephesians

  1. Ephesians, to the Ephesians