edam

suomi-englanti sanakirja

edam englanniksi

  1. Edam

  1. execution, punishment

  2. cheese

  3. (inflection of)