edam

suomi-englanti sanakirja

edam englanniksi

  1. Edam
  1. cheese

  2. (inflection of)