dreijata

suomi-englanti sanakirja

dreijata englanniksi

  1. throw

  1. to throw (gloss)