doubted

suomi-englanti sanakirja

doubted englanniksi

  1. (en-past of)