disturbing

suomi-englanti sanakirja

disturbing englannista suomeksi

  1. häiritsevä

  1. järkyttävä, häiritsevä, levottomuutta herättävä">levottomuutta herättävä

  2. Verbi

disturbing englanniksi

  1. Causing distress or worry; upsetting or unsettling.

  2. (RQ:Churchill Celebrity)

  3. (present participle of)