disturbed

suomi-englanti sanakirja

disturbed englannista suomeksi

  1. häiriintynyt

  2. sotkeentunut

  3. sielullisesti häiriintynyt

  4. järkyttynyt

  1. Verbi

disturbed englanniksi

  1. Showing symptoms of mental illness, severe psychosis, or neurosis.

  2. Extremely alarmed; shocked.

  3. (en-past of)