disappearance

suomi-englanti sanakirja

disappearance englannista suomeksi

  1. häviäminen

  2. katoaminen

  1. Substantiivi

  2. katoaminen

disappearance englanniksi

  1. The action of disappearing or vanishing.