depis

suomi-englanti sanakirja

depis englanniksi

  1. depression