damaged

suomi-englanti sanakirja

damaged englannista suomeksi

  1. vahingoittunut

  2. loukattu

  1. Verbi

damaged englanniksi

  1. (en-past of)

  2. Suffered a damage.