currently

suomi-englanti sanakirja

currently englannista suomeksi

  1. tällä hetkellä, parastaikaa

  1. parhaillaan, parastaikaa, tällä hetkellä

currently englanniksi

  1. At this moment, present, now.

  2. (ux)

  3. {{quote-journal|en|year=2012|month=March-April