cultivate

suomi-englanti sanakirja

cultivate englannista suomeksi

 1. viljellä

 2. kehittää

 1. Verbi

 2. viljellä

 3. herättää

 4. muokata, to plough kyntää, to harrow äestää

cultivate englanniksi

 1. To grow plants, notably crops

 2. (ux)

 3. To nurture; to foster; to tend.

 4. (RQ:Polidori The Vampyr)

 5. he cultivated more his imagination than his judgment
 6. To turn or stir soil in preparation for planting.

 7. (ia-form of)