counterintuitive

suomi-englanti sanakirja

counterintuitive englannista suomeksi

  1. vastoin intuitiota, intuition vastainen, terveen järjen vastainen, vastoin tervettä järkeä

  1. vaistonvastainen, intuitionvastainen, järjenvastainen, epäintuitiivinen

counterintuitive englanniksi

  1. Contrary to intuition or sense.

  2. (quote-book)