contribute

suomi-englanti sanakirja

contribute englannista suomeksi

 1. antaa oma lisänsä, vaikuttaa osaltaan

 2. maksaa osansa

 3. olla osallisena, myötävaikuttaa

 4. antaa avustuksena

 1. Verbi

 2. myötävaikuttaa, olla osallisena">olla osallisena, lahjoittaa, antaa osansa, tehdä osansa, osallistua, kantaa kortensa kekoon

contribute englanniksi

 1. To give something that is or becomes part of a larger whole.

 2. (syn)

  (ux)

 3. {{quote-journal|en|year=2013|month=May-June|author=Katie L. Burke

 4. (inflection of)