consciousness

suomi-englanti sanakirja

consciousness englannista suomeksi

  1. taju, tieto, valveutuneisuus, tietoisuus

  2. tajunta

  1. Substantiivi

  2. tajunta, tietoisuus, taju

consciousness englanniksi

  1. The state of being conscious or aware; awareness.

  2. (quote-book)

  3. (quote-journal)