conscientiousness

suomi-englanti sanakirja

conscientiousness englannista suomeksi

  1. hyvä omatunto

  2. tunnontarkkuus, tunnollisuus

  1. Substantiivi

  2. tunnollisuus, tunnontarkkuus

conscientiousness englanniksi

  1. The state or characteristic of being conscientious.

  2. (quote-book)