concretise

suomi-englanti sanakirja

concretise englannista suomeksi

  1. konkretisoitua

  1. Verbi

concretise englanniksi

  1. (alternative spelling of)