charmantti

suomi-englanti sanakirja

charmantti englanniksi

  1. charming