azarole

suomi-englanti sanakirja

azarole englanniksi

  1. The ''azarolus'', a shrub of southern Europe related to hawthorn.

  2. The fruit of this plant.

  3. (alternative form of)