available

suomi-englanti sanakirja

available englannista suomeksi

 1. saatavilla, vapaa, saatavilla oleva

 2. käytettävissä, käsillä, saatavissa, käsillä oleva, käytettävissä oleva, saatavissa oleva

 3. käyttökelpoinen

 1. käytettävissä oleva">käytettävissä oleva, saatavilla oleva">saatavilla oleva, käsillä oleva">käsillä oleva

 2. saatavilla oleva">saatavilla oleva, saatavissa oleva">saatavissa oleva

 3. lainvoimainen, validi

 4. kelvollinen; to be valid tulla kysymykseen, kelvata

available englanniksi

 1. Such as one may avail oneself of; capable of being used for the accomplishment of a purpose.

 2. {{quote-book|en|year=1905|author=Orczy|Baroness Emmuska Orczy

 3. (ux)

 4. Readily obtainable.

 5. Valid.

 6. Having sufficient power, force, or efficacy to achieve the purpose; availing, effective.

 7. (quote-book)

 8. Free to meet someone, speak on the telephone, enter a romantic relationship{{, or the like.