attendant

suomi-englanti sanakirja

attendant englannista suomeksi

 1. kävijä, osallistuja, läsnäolija

 2. oheinen ilmiö

 3. avustaja, hoitaja, apulainen, palvelija

 4. läsnä oleva

 5. jtak seuraava

 1. Substantiivi

 2. avustaja, apulainen, valvoja, vartija, vahti, virkailija

 3. palvelija, lakeija

 4. asianmukainen, siihen kuuluva">siihen kuuluva, liittyvä

 5. Verbi

attendant englanniksi

 1. One who attends; one who works with or over|watches over something.

 2. (ux)

 3. A servant or valet.

 4. A visitor or caller.

 5. That which accompanies or follows.

 6. One who owes a duty or service to another.

 7. Going with; associated; concomitant.

 8. (RQ:Scott Peveril)

 9. (quote-book)

 10. Depending on, or owing duty or service to.

 11. (rfquotek)

 12. (present participle of)

 13. (inflection of)