asukokonaisuus

suomi-englanti sanakirja

asukokonaisuus englanniksi

  1. ensemble

  1. outfit, suit, ensemble